Info

UPDATE 4/01/2022

Beste bezoekers
Beste gebruikers van onze infrastructuur
Beste cursisten en lesgevers

Nu de Raad van State de sluiting van de cultuursector heeft geschorst, gaan we terug naar oudere maatregelen. We sommen ze graag nog eens voor jou op.

Algemeen

In elk lokaal/zaal staat een CO2-meter. De ppm waarde kan je hierop aflezen. We raden je ook aan om de ramen open (waar mogelijk) voor maximale verluchting. Lees zeker de instructies hierover goed na.

We respecteren steeds de kaders die worden opgelegd in het generieke basisprotocol cultuur, de sectorgids professionele kunsten, het protocol van de FOD WASO en het horecaprotocol. 

Ook onze medewerkers zijn goed geïnformeerd en steeds aanspreekbaar bij al jouw vragen. 

Op verschillende plaatsen staan zuilen met hygiënische handgel ter beschikking. Ontsmet regelmatig jouw handen tijdens het bezoek. Je kan steeds jouw handen reinigen met zeep in de toiletten. Er wordt bovendien een reinigings- en ontsmettingsplan toegepast. 

Wil je zelf iets organiseren en zie je door de bomen het bos niet meer, bekijk dan even deze handige chart.

In de foyer van het cultuurcentrum en buurthuis

Geldt mondmaskerplicht. Omdat het om openbare gebouwen gaat, is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

In de exporuimte van het cultuurcentrum

Geldt eveneens mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

In de schouwburg

Er zijn maximum 200 toeschouwers toegelaten in de zaal.

Voor voorstellingen van het cultuurcentrum wordt er met CST+ (Covid Safe Ticket) gewerkt. Je houdt ook je mondmasker op tijdens de voorstelling. We hebben een goede ventilatie in de zaal (volop getest de afgelopen maand) en monitoren de CO2-waarden.

Voor activiteiten van derden in de zaal, gelden de volgende regels: vanaf 50 personen moet je met CST+-werken. Verwacht je minder dan 50 personen, dan mag je zelf kiezen om met CST te werken. Het dragen van een mondmasker blijft bij beide opties verplicht. Vormingen, opleidingen en workshops kunnen nog steeds plaatsvinden. Repetities kunnen momenteel helaas slechts in professioneel verband of thuis.

Voor de CST-controle moet je beschikken over een geldige QR-code én je identiteitskaart.

"Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of antigenentest (enkel afgenomen door een apotheker) of van een herstelcertificaat."

Kinderen en jongeren:

 • Onder de 6 jaar: dragen geen mondmasker en moeten ook geen CST voorleggen. Zij vormen een bubbel met hun ouders en moeten een plaats laten tussen henzelf en een andere bubbel.
 • Vanaf 12 jaar en twee maanden: moeten CST voorleggen, net als volwassenen.
 • Voor schoolvoorstellingen gelden andere regels die met de scholen worden afgestemd.

Schoolvoorstellingen:

Mogen helaas voorlopig niet meer plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor de geplande shows.

In de vergaderzalen en ateliers

Geldt mondmaskerplicht én houd je best 1,5 meter afstand onderling. Voor onze cursussen en workshops werd een gepaste oplossing per les uitgewerkt.

Vormingen, opleidingen en workshops kunnen nog steeds plaatsvinden. Repetities kunnen momenteel helaas slechts in professioneel verband of thuis.

Je dient ook een coronaverantwoordelijke aan te duiden die toezicht houdt over het naleven van de regels en de CO2-meter monitort. De instructies daartoe liggen in elk lokaal. Indien de waarden te hoog worden moeten maatregelen genomen worden (eerst ventileren of een pauze inlassen, indien de waarden te hoog worden de zaal ontruimen). 

"Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten."

In de feestzalen van het Buurthuis

Volg je voor vergaderingen of lessen dezelfde regels als in de vergaderzalen. Voor andere activiteiten geldt:

"Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.
 • Bij handelsbeurzen geldt mondmaskerplicht voor handelsbeurzen. De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Een volledige lijst van de protocollen per sector, vind je hier. Een schematische weergave van de regels vind je hier.

Voor advies, kan je altijd bij ons team terecht tijdens de openingsuren. Tijdens de activiteit wordt de CO2 gemonitord. Instructies liggen in elke zaal. Indien de waarden te hoog worden moeten maatregelen genomen worden (eerst ventileren of een pauze inlassen, indien de waarden te hoog worden de zaal ontruimen). Elke activiteit moet een coronaverantwoordelijke aanduiden die deze dingen bewaakt. 

Bij CC Kaffee en Fleesch

 • CC Kaffee zal net als andere horecazaken sluiten om 23 uur. 'Fleesch', de cafetaria van het Buurthuis, blijft voor onbepaalde duur gesloten.
 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

Tickets annuleren?

Standaardregel: tickets kunnen geretourneerd worden ten laatste de werkdag vooraf voor 15u in ruil voor een tegoedbon voor het volledige bedrag met aftrek van 3 euro administratiekosten per ticket, tenzij:

 • Het cc de activiteit verzet of annuleert: keuze terugbetaling of tegoedbon voor het volledige bedrag (geen administratiekosten), einddatum: 1 maand na communiceren, anders weer standaardregel
 • Indien iemand de dag zelf opdaagt en geen geldige QR-code kan voorleggen of niet beschikt over identificatie: tegoedbon met aftrek van administratiekosten van 3 euro per ticket (niet van toepassing bij cursussen en workshops)
 • Indien een bepaalde show de maximum toegelaten capaciteit voor evenementen overschrijdt, zal er bij uitzondering aan de ticketkopers de mogelijkheid worden geboden om te annuleren in ruil voor een terugbetaling of tegoedbon voor het volledige bedrag tot de toegelaten capaciteit is bereikt.
 • Niet opdagen zonder verwittigen of te laat verwittigen: geen compensatie mogelijk
 • Het onthaal van het cultuurcentrum stuurt voor elke show of cursus een reminder met de geldende maatregelen erin (omdat de oorspronkelijke tickets nog gelden maar de oorspronkelijke datum al drie keer veranderd is in veel gevallen) naar de bezoekers van die activiteit en (vanaf nu) ook vermelding van het verwacht aantal bezoekers.

Ben je ziek of heb je de laatste 7 dagen voor jouw bezoek klachten gehad die gelinkt kunnen worden aan een covid-infectie, dan vragen wij jou om het bezoek te annuleren of uit te stellen. In het kader van contactonderzoek is het mogelijk dat contactgegevens worden opgevraagd. 

Covid-coördinator:
Evi Lommers
evi.lommers@ccleopoldsburg.be
011 34 65 48

We wensen je een aangenaam bezoek en een fijne beleving toe!