Info

NIEUW PROGRAMMA SCHOOLVOORSTELLINGEN 2018-2019


PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Voor elke vertoning is er een fiche voorzien met een korte inhoud en informatie
over de doelgroep en speelduur van de voorstelling. Wij vragen u om met die
aanbevolen criteria rekening te houden en er niet van af te wijken wanneer u uw
leerlingen inschrijft, zonder dit eerst te overleggen met de verantwoordelijke van de
schoolprogrammatie.

PRIJZEN

Voor schoolvoorstellingen hanteren wij vaste prijzen per kind:

Kleuters: € 3,50  
Lager onderwijs: € 4,50 (film: € 3,50)
Secundair onderwijs: € 6,00 (film: € 5,00)

De begeleidende leerkrachten mogen uiteraard gratis mee, maar zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun leerlingen.

Wij vragen deze leerkrachten om hun leerlingen bij de schoolvoorstelling naar hun plaatsen te begeleiden - samen met het personeel van CC Leopoldsburg - voor een vlot en ordelijk verloop van de vertoning. Dit alles om het voorziene startuur van de voorstelling te kunnen respecteren.

Om dezelfde reden vragen wij om ten laatste vijftien minuten voor het voorziene startuur te arriveren (intekenen, weghangen jasjes, plaatsen van de leerlingen, ...). Bij aankomst wordt de leerkrachten gevraagd om het exacte aantal leerlingen in te vullen op een intekenlijst. Op basis daarvan wordt de factuur voor de schoolvoorstelling opgemaakt die aan de school zal worden toegezonden.

Na de voorstelling ontvangt u - op basis van het aanwezige aantal leerlingen - een factuur. Daarin vindt u ook alle instructies i.v.m. de betaling.

OPGELET:
is meer dan 15% van het gereserveerde aantal leerlingen niet aanwezig, dan behoudt CC Leopoldsburg zich het recht voor om de onbezette stoelen toch aan te rekenen.

AANTAL LEERLINGEN

Bij de meeste voorstellingen worden, omwille van artistieke of pedagogische redenen, publieksbeperkingen opgelegd door het gezelschap die wij moeten respecteren.
Wacht dus niet met inschrijven tot de vertoning volzet is!

De financiële haalbaarheid van een voorstelling wordt nagegaan op basis van de kostprijs van de productie en het aantal inschrijvingen voor die bepaalde vertoning. Daarom is het van groot belang dat u ons een zo correct mogelijk aantal leerlingen doorgeeft bij de inschrijving.

Merkt u in september (en voor het kleuteronderwijs ook na de paasvakantie) dat er grote verschillen zijn tussen het opgegeven en effectieve aantal leerlingen voor een bepaalde voorstelling, vragen wij u om het correcte aantal schriftelijk aan ons door te geven. Hebt u toch interesse in een uitverkochte voorstelling? Vraag zeker na wat de mogelijkheden zijn.

HOE INSCHRIJVEN?

Aarzel niet en vul snel het inschrijvingsformulier achteraan de brochure in. Inschrijven kan t.e.m. maandag 25 juni 2018 (per post of mail):

Cultuurcentrum Leopoldsburg
Schoolprogrammatie
Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg
Tel: 011/34 65 48
scholen@ccleopoldsburg.be

Reservaties worden verwerkt in volgorde van ontvangst, wees er snel bij! Ten laatste in de loop van september ontvangt u van ons een bevestigingsbrief (in tweevoud) met de gegevens van de voorstellingen die u reserveerde. De gegevens op dat formulier kunnen afwijken van die in de brochure onder invloed van het aantal inschrijvingen: bij groot succes kan er een voorstelling bijgeboekt worden, bij ondermaats succes kan een voorstelling die u wilde bezoeken afgelast zijn. Eventuele wijzigingen worden onderaan het formulier opgelijst.

Elke inschrijving is definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging vanwege CC Leopoldsburg. Gelieve deze bevestigingsbrief goed te controleren om misverstanden te vermijden: deze brief geldt als een contract. Daarom verwachten we deze ondertekend terug binnen de twee weken na ontvangst.

Vanaf september kan u nog steeds inschrijven voor het schoolprogramma, maar enkel voor voorstellingen die niet afgelast - geen/te weinig inschrijvingen - of volzet zijn.

ANNULATIE

Aangezien de toegangsprijzen zeer krap berekend worden, kan u uw bevestigde inschrijving enkel in overleg annuleren. 

!! Noteer dus het geplande theaterbezoek steeds nauwkeurig op uw schoolkalender!!

Als CC Leopoldsburg wegens externe redenen een voorstelling moet afgelasten (bijv. bij ziekte van een acteur), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en zorgen wij - indien mogelijk - voor een volwaardig alternatief. Gemaakte kosten voor busvervoer en dergelijke kunnen niet op CC Leopoldsburg verhaald worden.

VERLOOP VAN DE VOORSTELLING

Wij trachten de voorstellingen steeds stipt te beginnen. Bij meerdere voorstellingen
worden de klasgroepen verdeeld op basis van de inschrijvingen. cc Leopoldsburg kent
u de exacte datum en het exacte aanvangsuur toe. Bij onvoldoende inschrijvingen
voor shows die meermaals op een dag worden gespeeld, kunnen groepen worden
samengevoegd en blijft normaliter de namiddagvertoning behouden.

Wij vragen om 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn. Zo kunnen de leerlingen
rustig hun jassen weghangen en hun plaats innemen in de schouwburg. Op vraag van
het gezelschap dat bij ons te gast is, gaan de deuren van de schouwburg soms pas
enkele minuten voor aanvang van voorstelling open. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij wachten bij onze schoolvoorstellingen in de mate van het mogelijke totdat alle
ingeschreven scholen aanwezig zijn. Eens de voorstelling is gestart, kunnen laatkomers
niet meer worden toegelaten in de schouwburg. Zit u vast in het verkeer of hebt u pech
onderweg? Verwittig onmiddellijk het Cultuurcentrum, wij proberen in overleg met
het gezelschap en de reeds aanwezige scholen om het aanvangsuur een beetje uit te
stellen (indien mogelijk).

Het personeel van cc Leopoldsburg begeleidt – samen met de leerkrachten – de
leerlingen naar hun plaatsen. Het toezicht op de leerlingen voor, tijdens en na de
voorstelling is de verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkrachten. Daarom
vragen wij de leerkrachten om zich gelijkmatig tussen de leerlingen te verspreiden in
de zaal.

Jassen, rugzakken, boekentassen e.d. mogen net als rookwaren, eten en drinken
niet mee in de zaal en dienen achtergelaten te worden in de vestiaire of lokalen die
hiervoor vrij gehouden worden. Ook elektronische en andere storende toestellen of
producten horen niet thuis in de schouwburg tijdens de vertoning. Indien nodig, kan het
personeel van cc Leopoldsburg deze waren in beslag nemen. Na de voorstelling kan
de klasverantwoordelijke deze geconfisqueerde goederen ophalen. Er mag niet met
flits gefotografeerd worden tijdes de voorstelling.

Een voorstelling vooraf in de klas bespreken en voorbereiden draagt bij tot de
positieve beleving van de vertoning door de leerlingen. Dit wordt dan ook sterk
aangeraden.

Daarom bezorgt CC Leopoldsburg de ingeschreven scholen een begeleidende
informatie- of lesmap (indien voorhanden). Om die reden vragen wij op het
inschrijvingsformulier ook de namen van de toneelverantwoordelijken in uw school.
Zo kunnen wij zorgen dat onze correspondentie tijdig en zonder omwegen in de juiste
handen terecht komt.

Hebt u verbeterpunten of opmerkingen over onze schoolwerking? Aarzel dan niet om
ons te contacteren met uw vragen, suggesties of bemerkingen!

CONTACTINFORMATIE

Cultuurcentrum Leopoldsburg
Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg
Tel. 011/34 65 48
www.ccleopoldsburg.be
scholen@ccleopoldsburg.be

Verantwoordelijken schoolprogrammatie:

Evi Lommers
Stafmedewerker jeugd, senioren en vorming
evi.lommers@ccleopoldsburg.be

Kristin Wouters
Ondersteuning schoolprogramma
kristin.wouters@ccleopoldsburg.be

CULTUURKUUR/DYNAMO OP WEG

Ga gratis op reis met je leerlingen via De Lijn en Cultuurkuur. Je kan namelijk als
school gebruik maken van dynamoOPWEG .

Daarmee kan je gratis gebruik maken van Lijnbussen om culturele evenementen te
bezoeken bij geregistreerde cultuurpartners (musea, cultuurcentra, …). Ook wij als cc
Leopoldsburg zijn er geregistreerd met onze schoolactiviteiten.

Voorwaarden:

 • Gratis met De Lijn via hun bestaande dienstregeling naar culturele
  bestemmingen en terug. Gebruik de routeplanner van De Lijn.
 • Het op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn.
 • Maximum 30 personen (begeleiders inclusief) per rit.
 • Aanvragen kan gedurende het hele schooljaar, zo vaak je wil.
 • Enkel tijdens de daluren.
   > ma, di, do, vr: 9.00 - 15.30 uur / na 18.30 uur
   > woe + in proefwerkenperiode: 9.00 - 11.45 uur / 13.00 - 15.30 uur / na 18.30 uur
   > za: enkel voor het deeltijds kunstonderwijs

Meer informatie: http://www.cultuurkuur.be/subsidies