Ecru

Realiseer je bovenlokaal cultuurproject met ECRU!

Zit je met een idee?
Wil je een cultuurproject realiseren en samenwerken over de gemeentegrenzen heen?

ECRU Cultuur geeft je een steuntje in de rug. Dat doen ze via ondersteuning, expertise en begeleiding bij subsidiedossiers.

Voor ondersteuning van je bovenlokaal cultuurproject kan je terecht op de site www.ecru.be. Er zijn 3 uiterste indiendata waarop je een subsidiedossier kan indienen. Dat is 1 februari, 1 mei en 1 oktober. De subsidiebedragen variëren van 1.500 € tot 5.000€.

Alle voorwaarden voor de indiening van je subsidiedossier vind je terug op ecru.be/ondersteuning-stappen-cultuur/ of maak een afspraak met de ECRU-consulent via 0470 08 17 50.

Naar top