Toegankelijkheid

De gemeente Leopoldsburg streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.ccleopoldsburg.be

Nalevingsstatus

De website www.ccleopoldsburg.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

De gemeente Leopoldsburg nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.ccleopoldsburg.be:
    • screening bij ingave nieuwe content
    • periodieke screening van de ganse site.
  • Aanpassing frontend van www.ccleopoldsburg.be voor voldoende contrast.

Daarnaast hebben wij aan onze webredacteurs richtlijnen bezorgd omtrent het maken van toegankelijke pagina's:

  • Het juiste gebruik van koppen
  • Tekstopmaak
  • Afbeeldingsomschrijvingen
  • Duidelijke links

De gemeente Leopoldsburg blijft werken aan toegankelijkheid op haar websites.
We waken erover dat de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent worden nageleefd mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

Niet toegankelijke inhoud

1. Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente Leopoldsburg kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

2. Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld. We zullen bij het plaatsen van nieuwe filmpjes op de website ook altijd een duidelijke titel toevoegen.

3. Linkdoel (in context)

Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

4. Labels of instructies

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

5. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.ccleopoldsburg.be wordt doorgelinkt naar verschillende externe websites. Niet alle informatie op deze externe sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18/05/2021 op basis van een toegankelijkheidsscreening met de screeningtool in het CMS.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten via info@leopoldsburg.be. Vermeld het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website? Neem contact op via www.leopoldsburg.be/contactformulier of info@leopoldsburg.be

Naar top