LEZING Monique Lemaire | Willem van Oranje

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 7,00
leden € 5
niet-leden € 7
Tijdens de woelige 16de eeuw leefden er heel wat bijzondere mensen in onze contreien. Eén van hen was Willem van Oranje. In onze geschiedenisboeken komt hij bijna niet voor. In Nederland wordt hij bejubeld als de "Vader des Vaderlands". Wie was hij?

Zijn leven lijkt wel een historische heldenroman, vol wendingen van het lot en heldhaftige avonturen. Hij was de oudste zoon van een verarmde Duitse graaf, en dus voorbestemd om zijn vader op te volgen en het graafschap Nassau te besturen. Maar het lot besliste er anders over.... Op 10 jarige leeftijd werd hij, door het kinderloos overlijden van een neef, "Prins van Oranje". Hij werd de lievelingshoveling van Karel V.

De verhouding met diens zoon, Filips II was helemaal anders en die slechte verhouding bracht Willem van Oranje uiteindelijk ten val. Verarmd, verbannen, geëxcommuniceerd, uiteindelijk stadhouder ... om in 1584 vermoord te worden in Delft... . Hierna gingen ‘De Nederlanden’ een erg woelige periode tegemoet. Tja, t' kan verkeren. 

Zijn Leven speelde zich af in een zeer woelige en verwarrende tijden: denk maar aan o.a. de beeldenstorm, de bloedraad, de bloedige burgeroorlog die "de Nederlanden" uiteindelijk een eerste maal in tweeën zou delen.... . Zijn afstammeling, Willem I zal 2 ½ eeuw later als eerste Oranje de koningstroon bestijgen en vervolgens de aanleiding leveren voor de definitieve splitsing. Hierover méér naar aanleiding van de musical ‘1830’! Oók deze zit in ons aanbod – zie ons jaarprogramma!

Wilt u kennis maken met deze intrigerende man, zijn vrouwen, zijn maîtressen, zijn kinderen.... ? Deze boeiende lezing door Monique Lemaire geeft u die kans!

  • Inschrijving: voor 26 oktober bij Rosina Veyfeyken,rosina@rosina-johan.be
    of 0470 205 305.
  • Betaling: na bevestiging inschrijving door overschrijving op rekening BE45 9731 72617089 van vtbKultuur LHE. Inschrijving is pas definitief na betaling.